Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

FIDIC, BIM i cenová krize v oboru. Takový byl Den stavařů

05. 12. 2022

Současná situace ohledně cen ve stavebnictví, předběžné tržní konzultace, vztahy s dodavateli, ale i postřehy od projektantů a řada dalších aktualit z oboru byly náplní nedávného pražského Dne stavařů, kterého se zúčastnil náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

„Liberecký kraj je členem Nákupního klubu, což je odborná platforma vytvořená za účelem inovace prostředí veřejného nákupu. Nákupní klub organizuje pracovní stoly, semináře a tematická setkání – například právě Den stavbařů,“ řekl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Členové Nákupního klubu mají možnost se seznámit s trendy ze soukromého sektoru, získat informace o technických a technologických inovacích dodavatelů a ty pak následně nediskriminačně zahrnout do svých nákupů. Řeší se také témata z oblasti zadávání veřejných zakázek.

Na přetřes přišla také tematika vymezená zkratkami – například FIDIC. Tento standard zadávání veřejných zakázek využil Liberecký kraj kupříkladu při nedávné rekonstrukci silnice II. třídy mezi Podbozkovem a Cimbálem. Na ni kraj získal dotaci 117 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury; podmínkou fondu bylo vypsání výběrového řízení podle takzvané Žluté knihy FIDIC neboli FIDIC The Yellow Book formou Design & Build aneb Vyprojektuj a postav.

Jednalo se o pilotní projekt rekonstrukcí krajské silniční sítě v rámci celé republiky. Tento dodavatelský systém se používá u technicky složitých rekonstrukcí, kdy je potřeba urychlit časový průběh stavebních prací, během nichž se mohou vyskytnout změny zadávacích požadavků,“ dodal Miklík.

Další zkratkou, o níž se hovořilo, je BIM – Building Information Modeling neboli Informační model budovy. Tuto metodu využívá Liberecký kraj při stavbě centrálního depozitáře pro své příspěvkové kulturní organizace, bude i součástí rodící se digitální technické mapy kraje.

„Jejím cílem je vytvořit jakési digitální dvojče stavby a již během přípravy projektu eliminovat množství případných chyb a nedostatků. Od července příštího roku bude použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů povinné,“ uzavřel Miklík.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324