Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nedobrovolná změna dodavatele energií bude stát kraj miliony navíc

16. 03. 2022

I Liberecký kraj řešil náhlou změnu dodavatele elektrické energie. Po pádu společnosti LUMIUS, která původně elektřinu dodávala, přešel kraj do režimu dodavatele poslední instance (DPI) u společnosti ČEZ Prodej. Od 7. února 2022 do konce tohoto roku se kraj dohodl na dodávkách energie se společností ČEZ ESCO. Kvůli cenovému rozdílu musí kraj upravit rozpočet a přidat peníze do jednotlivých kapitol tam, kde nyní chybí.

„Na včerejším jednání rady jsme odsouhlasili navýšení financí pro zajištění dodávky elektřiny do konce tohoto roku. Vzhledem k nevýhodnosti ceny v režimu dodavatele poslední instance, ve kterém jsme se jako mnoho českých domácností a dalších institucí nedobrovolně ocitli, jsme s novým dodavatelem, společností ČEZ ESCO, uzavřeli smlouvu s výhodnější cenou co nejrychleji,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. „Jako pozitivní vnímám úsporu téměř devíti a půl milionu korun oproti tomu, kdybychom ještě zůstali v režimu DPI. Ovšem i s novým dodavatelem vzrostouf náklady Libereckého kraje na energie o bezmála 48 milionů korun.“

Akceptací nabídky ČEZ ESCO, a.s., ze dne 28. ledna 2022 byla dodávka elektřiny zajištěna pro 6 odběrných míst, 5 příspěvkových organizací, v objemu 1.025,62 MWh na období od 7. února 2022 do 31. prosince 2022. Cena silové elektřiny je sjednána ve výši 6.193 Kč/MWh bez DPH.

Akceptací nabídky ČEZ ESCO, a.s., ze dne 31. ledna 2022 byla dodávka elektřiny zajištěna pro 8 odběrných míst, 6 příspěvkových organizací a budovy krajského úřadu, v objemu 4.959,22 MWh na období od 7. února 2022 do 31. prosince 2022. Cena silové elektřiny je sjednána ve výši 6.141 Kč/MWh bez DPH. „Společnosti Silnice LK, a.s. a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje si vzhledem k objemu zakázky do půl milionu korun zajistily dodávku u ČEZ ESCO, a.s. přímou akceptací nabídky z 28. ledna,“ doplnil náměstek Miklík.

Při dodávce elektřiny v režimu dodavatele poslední instance do 30. dubna 2022, kdy by bylo reálné dokončit otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, by spotřeba elektřiny ve všech dotčených odběrných místech činila 1.693,547 MWh. 

Při ceně silové elektřiny 11.732,90 Kč/MWh bez DPH v režimu DPI by náklady za silovou elektřiny byly 19.865.309 korun. Přechodem k vybranému obchodníkovi ČEZ ESCO s dodávkou elektřiny od letošního 7. února budou náklady za silovou elektřinu, které jsou závislé na skutečné spotřebě, 10.412.828 korun,“ řekl Zbyněk Miklík.Úsporu v nákladech za dodávku elektřiny ze sítí vysokého napětí lze vyčíslit na 9.452.482 korun za tři měsíce.“

Libereckému kraji vznikly vícenáklady kvůli dodavateli poslední instance, a to konkrétně 6.193 Kč/MWh a 6.141 Kč/MWh, celkem 44.925.594 korun včetně DPH. V roce 2023 plánuje Liberecký kraj nákup energií v objemu 31.000 MWh/rok pro elektřinu a 81.000 MWh/rok pro plyn.

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz