Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor investic a správy nemovitého majetku

Centrální zadávání nákupu energií - výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu pro Liberecký kraj a další pověřující zadavatele

Od roku 2013 zajišťuje Liberecký kraj pro objekt krajského úřadu, příspěvkové organizace zřizované LK, společnosti řízené LK a některé obce LK, výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a to nákupem komodit na Českomoravské komoditní burze Kladno. Portfolio odběrných míst obsahuje cca 650 odběrných míst dodávky elektřiny a 225 odběrných míst dodávky zemního plynu. Zajištěním dodavatelů nákupem komodit na burze se dosahuje  optimální ceny silové elektřiny a komodity zemního plynu na dané období.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách musí být mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli uzavřena smlouva o společném postupu.

Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu energií
Schváleno na jednání rady kraje - usn. č. 865/22/RK ze dne 17.5.2022

Kontaktní osoba :                            
 

                                                     

Liberecký kraj realizoval prostřednictvím dohodce nákup elektřiny a zemního plynu  na Českomoravské komoditní burze Kladno
na období  1.1.2021-31.12.2022 (zemní plyn) a 1.1.-31.12.2022 (elektřina) .

Nákupu energií - výběr dodavatele  proběhl dne 6.3.2020.  

Dohodce v souladu se zákonem o veřejných zakázkách sestavil písemné zprávy :

Zpráva z nákupu EE na 2022

 Zpráva z nákupu zemního plynu na 2021-2022
 

Výběrem dodavatelů energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno se dosahovalo
v období 2014-2019 významných finančních úspor.  Vysoutěžené  jednotkové  ceny  silové  elektřiny
a komodity zemního plynu (bez DPH) jsou o 15-20% nižší než ceníkové ceny komodit u dominantních dodavatelů.

Vyhodnocení úspor z nákupu energií 2014-2020

 VYHODNOCENÍ úspor 2021-2022

 

Skutečné náklady na energie meziročně stoupají od roku 2018.