Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor investic a správy nemovitého majetku

Systematický management hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001

 

Liberecký kraj rozhodl usnesením č. 1044/12/RK ze dne 14. 8. 2012 o zavedení systematického managementu hospodaření energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje. S využitím dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu EFEKT 2012 byla firmou ENVIROS s.r.o. vypracována dokumentace systematického managementu hospodaření energií pro objekty ve vlastnictví Libereckého kraje podle normy ČSN EN ISO 50001 (původně ČSN EN 16001) .

Dokumentace zavedení energetického managementu Dokumentace EnMS - 2012 

Energetická politika – schváleno usn. RK 865/11/RK 14.6.2013  Energetická politika podle ČSN EN ISO 50001

Dotační program OPŽP 2014-2020    Metodický návod zavedení energetického managementu

 

Vyhodnocení implementace monitoringu spotřeb energií a nákladů rok 2019

Zpráva  Vyhodnocení EnMS 2019

Pro vybrané objekty se spotřebou přes 290 000 kWh/rok byla vypracována analýza spotřeby energií (zemní plyn a dodávkové teplo) na vytápění a ohřev teplé vody.

Přezkum spotřeby 2017

 

Projednáním v Radě Libereckého kraje byla schválena směrnice č.5/2018 k systému managementu hospodaření energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje.

Směrnice č.5/2018 k systému managementu hospodaření energií v objektech ve vlastnictví LK

 Zpráva z realizace smart projektů energetického managementu z 03-2022

Energetický management na budovách LK a jeho příspěvkových organizací z 06-2023